person
favorite_border
shopping_cart
В поръчката

Няма добавени продукти!

bg
 

Меню

поръчай - 0877474992
Минимална стойност на поръчката - 10 лв
време за доставка
alarm_on 50 мин
Обедно меню
Адрес

ул. Цар Калоян 50
/бивш ресторант "Библиотеката"/
Стара Загора

Работно време

Понеделник - Събота: 10:30 - 22:30
Неделя: Почивен ден

меню

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез Интернет сайт www.pizzamerica.bg, собственост на „Невада 2010”ЕООД

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

1.1. Невада 2010” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 201299810, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. “Иван Асен II” № 5,  телефон за контакти: 0877474992,електронен адрес (имейл) [email protected], уебсайт: www.pizzamerica.bg.

 1. ДЕФИНИЦИИ

В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:

1) „Пица Америка“ означава „Невада 2010” ЕООД, с ЕИК 201299810. Подробна информация за „Невада 2010” ЕООД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за доставчика на услугите;

2) „Мобилно приложение” означава специализирано приложение за мобилни устройства с наименование „Пица Америка“, чрез което Потребителят, при наличие на свързаност с Интернет, може да прави поръчки за покупка и доставка на Продукти на „Пица Америка“

3) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на Сайта;

4) „Поръчка“ означава поръчка на Потребител, направена през Сайта/Мобилното приложение, за покупка на определени от него Продукти на „Пица Америка“, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за доставка или получаване на съответните продукти;

5) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва Сайта/Мобилното приложение по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен Профил чрез регистрация, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това;

6) „Профил“ означава част в Сайта/Мобилното приложение, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да направи Поръчка и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез Сайта/Мобилното приложение, както и история на Поръчките му;

7) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https:// www.pizzamerica.bg/;

8) „Пица Америка“ означава всички продукти, в това число пици, ястия, салати, сосове, безалкохолни напитки и десерти, предлагани за продажба от Пица Америка към съответен момент посредством Сайта/Мобилното приложение, които са част от менюто на Пица Америка, публикувано на Сайта/Мобилното приложение;

9) „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от Пица Америка посредством Сайта и Мобилното приложение към даден момент, включително продажбата и доставката на Продукти Пица Америка.

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Сайта/Мобилното приложение. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат специалните условия на Поръчката.

3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез Сайта/Мобилното приложение и правят Поръчки.

3.3. За да може да направи Поръчка, Потребителят първо трябва да направи регистрация в Сайта/Мобилното приложение, като създаде свой личен Профил чрез въвеждане на свой имейл адрес и парола.

3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от Пица Америка периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. За да регистрира Профила си, Потребителят трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез Сайта/Мобилното приложение, като следва указанията.. При регистрацията си Потребителят посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила си;

4.2. С извършване на регистрацията на Сайта/Мобилното приложение, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

4.3. След извършване на регистрацията, Потребителят може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на Продукти Пица Америка чрез Сайта/ Мобилното приложение: потребителско име и парола, които се определят от Потребителя при попълване на формата за регистрация.

4.4. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта/Мобилното приложение. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.

4.6. Потребителят носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта/Мобилното приложение, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Потребителят следва незабавно да уведоми Пица Америка с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за Пица Америка или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

4.7 Потребителя може да премахне данните свързани с профила си, като премахне регистрацията си www.pizzamerica.bg с бутона премахни профил в потребителското меню.

4.8 Потребителя се съгласява да получава on line бюлетин свързан с рекламни кампании на Невада 2010

 1. ПОРЪЧКИ

5.1. Поръчки могат да се правят чрез Сайта/Мобилното приложение. Минималната сума за Онлайн поръчка за доставка е 10 (десет) лева.

5.2. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на предлаганите Продукти Пица Америка, достъпно на Сайта и Мобилното приложение. При Поръчка на пица, Потребителят може да се възползва от опцията „Направи си сам“ и да направи пица по свой вкус, като избира между асортимент от продукти, посочени във виртуалното меню на Сайта и Мобилното приложение. Пица Америка има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните в менюто Продукти Пица Америка, цените им и други условия във връзка с доставката. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на Сайта/Мобилното приложение.

5.3. Потребителят може да прави Поръчки през Сайта/Мобилното приложение чрез избирането на желаните Продукти Пица Америка, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната Поръчка:

 1. Вход в своя Профил;
 2. Избор на начин на получаване на Поръчката: чрез доставка или получаване от търговски обект на Пица Америка;
 3. При избор на опцията „Доставка“, Потребителят следва да потвърди и/или да посочи нов адрес за доставка;
 4. Ако Потребителят избере опция „Получаване от търговски обект“, Потребителят следва да отбележи търговския обект на Пица Америка, от който желае да получи готовата Поръчка;
 5. Посочване на часа за получаване на готовата Поръчка;
 6. Преглед на менюто, обявено в Сайта/Мобилното приложение;
 7. Добавяне на Продукт/и Пица Америка във виртуална кошница;
 8. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „Завършване на Поръчката“. До завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Продукти Пица Америка, количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.

5.4. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Потребителя се съгласява да закупи Продуктите Пица Америка, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия.

5.5. При избор на пица, Потребителят може да заменя продуктите, включени в състава на пицата с други продукти, посочени в менюто. Потребителят може  да промени повече от един продукт или да добави продукти с допълнително заплащане. Допълнителните продукти се таксуват по цените, посочени в менюто за опцията „Направи си сам“.

Внимание, премахването на продукти от пицата не променя цената ѝ.

5.6. Поръчките, както и данните за контакт на Потребители, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, Потребителят следва да упомене в Поръчката си телефон, на който да може да получи потвърждение.

5.7. Потребителят може да проследи направената Поръчка , достъпна през Сайта и Мобилното приложение.

5.8. При получаване на готовата Поръчка на място в търговски обект на Пица Америка Потребителят се легитимира с името,  което е посочено в Поръчката.

 1. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ

6.1. Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android и iOS .

6.2. Мобилното приложение осигурява:

 1. достъп на Потребителите до менюто с Продукти Пица Америка;
 2. възможност Потребителите да проверяват в реално време локацията, работното време и разстоянието до търговските обекти на Пица Америка, както и да изберат обект, от който да получат готовата Поръчка;
 3. възможност, Потребителите да проследят направената Поръчка;

6.3. За лицензиране на мобилно съдържание, достъпно от Мобилното приложение, Потребителят трябва да следва показаните инструкции. Пица Америка предоставя разрешение за безплатно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер), единствено за лични и нетърговски цели. Пица Америка предоставя лиценз, а не прехвърля право на собственост. Потребителят няма право да: променя или копира материали, използва материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инжинеринг на софтуера на Мобилното приложение, премахва обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, предоставя „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри. Настоящият  лиценз се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглен по всяко време. При прекратяване на достъпа до материалите или при оттеглянето на този лиценз, Потребителят е задължен незабавно да премахне, унищожи и/или изтрие всички свалени и/или заредени материали, независимо дали са в електронен или в хартиен формат.

VII. ЦЕНИ.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ

7.1. Цените на Продуктите Пица Америка са посочени в менюто, обявено в Сайта/Мобилното приложение. Пица Америка има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти Пица Америка.

7.2. Пица Америка има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти Пица Америка. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта/Мобилното приложение. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти Пица Америка, която е била посочена на Мобилното приложение/Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

7.3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите Пица Америка по направена Поръчка по един от следните начини:

а. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите Пица Америка, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка в Поръчката и предаде Продуктите Пица Америка на Потребителя. В момента на доставката на Продуктите Пица Америка Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите Пица Америка,  като в замяна получава касова бележка;

 1. Плащане при получаване на място в търговски обект на Пица Америка - в момента на получаване на изпълнената Поръчка от търговския обект на Пица Америка, Потребителят заплаща на касата пълната стойност на цената на Поръчката, като в замяна получава касова бележка.
 2. Онлайн плащанеопцията е достъпна само за Поръчки през Сайта. Тя предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/ дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката.
  • Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.
  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 200 лв .
  • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
  • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

7.4. Потребителите могат да намерят подробна информация за промоциите на Сайта. Всяка промоция важи самостоятелно и не може да се ползва в комбинация с друга промоция или оферта.

7.5. Пица Америка си запазва правото по своя преценка да предлага промоционални оферти в зависимост от начина на Поръчка (чрез Сайт, чрез Мобилно приложение или по телефон). Всяка промоция важи единствено за начина на Поръчка, описан за нея.

7.6. Всички промоции, оферти и комбо менюта важат само за стандартни пици от менюто ни, без пица „направи си сам“. Всички добавки се заплащат допълнително.

VIII. ДОСТАВКА

8.1. Доставки на Продукти Пица Америка се извършват с превозвач засега в определени райони на територията на град Стара Загора, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи условия. Пица Америка си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.

8.2. Потребителят може да намери информация на Сайта за районите, в които Пица Америка извършва доставки на адрес. В случай че Потребителят желае да посочи адрес на доставка, който не попада в районите, обслужвани от Пица Америка, Потребителя може да направи Поръчка онлайн или по телефон  и да вземе готовата Поръчка на място от търговски обект на Пица Америка.

8.3. Продуктите Пица Америка се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, находящо се на адреа за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Продуктите Пица Америка при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

 1. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Съдържанието на Сайта/Мобилното приложение се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Пица Америка не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.

9.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.

9.3. Пица Америка не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с мобилното устройство, използвано от Потребителя, и не може да се инсталира на него, или макар и инсталирано - не работи коректно.

9.4. Сайтът/Мобилното приложение работят само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, приложението няма да работи.

9.5. Пица Америка не е прегледало съдържанието на сайтовете, към които има качени линкове (връзки) от Сайта/Мобилното приложение и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Сайта/Мобилното приложение не означава обвързване от страна на Пица Америка. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Потребителя.

9.6. Пица Америка не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта/Мобилното приложение, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта/Мобилното приложение или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Пица Америка не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта/Мобилното приложение.

9.7. Пица Америка не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта/Мобилното приложение, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.

9.8 Пица Америка има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод Пица Америка да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

 1. ИЗМЕНЕНИЯ

Материалите, качени на Сайта/Мобилното приложение, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Пица Америка може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта/Мобилното приложение по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите Пица Америка, тъй като Продуктите Пица Америка, предлагани от Пица Америка са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

11.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Пица Америка Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Пица Америка не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да  направи рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на Пица Америка, от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон  или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Пица Америка: [email protected]. Пица Америка има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

11.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

11.4. При предявяване на основателна рекламация Пица Америка предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Пица Америка обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни“.

12.2. Пица Америка съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове предвидени в действащото законодателство.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Пица Америка и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

13.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

13.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Сайта/Мобилното приложение, остават собственост на Пица Америка. Всяко използване на приложението или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

13.4. Пица Америка си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички Услуги, достъпни чрез Сайта/Мобилното приложение.

13.5. Пица Америка има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че:

 1. Потребителят предостави невярна или непълна информация;
 2. Пица Америка има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител;
 3. Потребителят не се яви да получи готова Поръчка в избрания от него търговски обект, предостави неверен адрес за доставака и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него Продукти Пица Америка;
 4. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички Услуги, достъпни чрез Сайта/Мобилното приложение;
 5. Пица Америка прекрати поддържането на Сайта/Мобилното приложение.

13.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Пица Америка  Услуги, като деактивира своя Профил.

13.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта/Мобилното приложение и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на Пица Америка и са в сила от 17.12.2019г. Общите условия са последно актуализирани на 17.12.2019г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Пица Америка актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Пица Америка от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта/Мобилното приложение.